Show Content List

lesson 01

9/11 ශ්‍රේණි බිලාවල් රාගය

බිලාවල් රාග විස්තර 

බිලාවල් සර්ගම් ගීතය 

බිලාවල් මධ්‍යලය ගීත 

බිලාවල් ලක්ෂණ ගීතය 

This content is a property of the teacher, downloading and circulating the content is strictly prohibited.

Lesson 02

මව්පිය ගුණවරුණ ගී

මව්පිය ගුණවරුණ ගී

This content is a property of the teacher, downloading and circulating the content is strictly prohibited.

Lesson 3

9/11 ශ්‍රේණිය නූර්ති ගී

නූර්ති නාට්‍ය සම්ප්‍රදාය 

නූර්ති සංගීතය 

නූර්ති ගීත 

This content is a property of the teacher, downloading and circulating the content is strictly prohibited.

Lesson 4

9/11 ශ්‍රේණිය - පෙරදිග සංගීතය පාරිභාෂික පද

ථාටය (මේලය), රාග, වාදී, සංවාදී, අනුවාදී, විවාදී, වර්ජිත ස්වර ‍යන පාරිභාෂික පද හඳුනා ගැනීම. 

This content is a property of the teacher, downloading and circulating the content is strictly prohibited.

Telegram